Dagbladet Information

Danmarks Læger (redaktør)

Danske Bioanalytikere

Erhvervs-Konsulenterne

Region Nordjylland

Sanistål

Sygeplejersken

Tele Danmark Mobil

Tidsskrift for Jordemødre

Ugeskrift for Læger (Journalist, redaktionssekretær)

Aalborg Universitet